Nasze Akcje

Czy to jawnie wroga i agresywna, czy to ukryta pod pozornie życzliwym protekcjonizmem, przemoc wobec kobiet jest wciąż obecna w każdym zakątku Ziemi?

Raz do roku My, Kobiety z różnych środowisk łączymy się by wspólnie zamanifestować naszą obecność i przypomnieć, że prawa kobiet to fundamentalne prawa człowieka.

Pałac Kultury i Nauki
Warszawa
2020

10.11.2020 o g. 17:30 pod PKiN w Warszawie zbierze się kilkadziesiąt kobiet. Wszystkie ubrane w białe szaty, z wiankami na głowach. Nie widzimy ich twarzy, niemożliwe jest, aby rozpoznać...
WIĘCEJ

Parlament Europejski
Bruksela
2021

25 listopada 2021 to dzień rozpoczęcia 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Parlament Europejski rozpoczął dyskusję nad Konwencją Stambulską oraz kwestiami...
WIĘCEJ

Kongres Kobiet
Bruksela
2022

Przegrana na loterii to ponadnarodowy performans tworzony przez grupę kobiet pochodzących z różnych środowisk. Spotkają się, by we wspólnym działaniu podjąć temat przemocy wobec kobiet...
WIĘCEJ