Pałac Kultury
i Nauki
Polska
2020

Pałac Kultury i Nauki
Polska, 2020

10.11.2020 o g. 17:30 pod PKiN w Warszawie zbierze się kilkadziesiąt kobiet. Wszystkie ubrane w białe szaty, z wiankami na głowach. Nie widzimy ich twarzy, niemożliwe jest, aby rozpoznać ich tożsamość. Wydarzeniu nie towarzyszy żadna muzyka ani werbalny opis, ponieważ tytuł tego wydarzenia – „NIEME SZATY KRÓLOWEJ” – mówi sam za siebie.

W ten sposób kobiety z różnych zawodów i grup społecznych wyrażają swój bunt przeciwko zamachowi na ich wolność i uprzedmiotowieniu przez polski rząd, jednocześnie żądając absolutnego respektowania pełnych praw człowieka.

Zapraszamy na performance 10 listopada (wtorek) o godzinie 17:30 pod Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (od strony ul. Marszałkowskiej). Performance potrwa 15 minut i nie będzie nigdzie powtarzany. Później rozchodzimy się bezpiecznie do domów.